ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
พัฒนาการของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏการบินทั่วไป
หน้า1
หน้า2
หน้า4
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

Aviation Law >> Page 3 of 4

การใช้ไฟสัญญาณกับอากาศยาน

1.ไฟเดินอากาศ่(NAVIGATION LIGHT)ไฟที่ใช้ในการเดินอากาศนั้นกำหนดไว้ดังนี้ คือ


ไฟสีแดง
ติดไว้อย่างเปิดเผย ส่องแสงพุ่งขึ้นข้างบนและลงข้างล่างจากแนวระดับของเครื่องบินทำมุมจากด้านหน้าเวียนซ้ายมาด้านหลังของปลายปีกซ้ายเป็นมุม 110 องศา ( ไฟปีกซ้าย ) ความสว่างต่ำสุด 5 แรงเทียน

ไฟสีเขียว
ติดไว้อย่างเปิดเผย ส่องแสงพุ่งขึ้นข้างบนและลงข้างล่างจากแนวระดับของเครื่องบินทำมุมจากด้านหน้าเวียนขวามาด้านหลังของปลายปีกขวาเป็นมุม 110 องศา ( ไฟปีกขวา ) ความสว่างต่ำสุด 5 แรงเทียน

ไฟสีขาว
ติดไว้อย่างเปิดเผย ส่องแสงพุ่งขึ้นข้างบนและลงข้างล่างจากแนวระดับออกไปจากหางของเครื่องบินเป็นมุม 140 องศา โดยเฉลี่ยออกไปด้านละเท่า ๆ กัน ความสว่างต่ำสุด 3 แรงเทียน
ไฟเดินอากาศดังกล่าวใช้ได้ทั้งไฟคงที่และไฟกระพริบ

2. ไฟส่องในการลง


1. ติดอยู่ที่ส่วนปีกของอากาศยานด้านเดียวหรือทั้งสองด้าน

2. ติดอยู่ทางด้านใต้ท้องของอากาศยาน ทำมุมให้ปรับไปข้างหน้าได้

3. ติดอยู่ทางส่วนหน้าของอากาศยานที่ฝาครอบเครื่องยนต์ด้านใต้ใบพัด


3.ไฟหมุนสีแดง ติดกับอากาศยานเพื่อป้องกันการชนกัน อาจติดตั้งได้หลายแห่งของลำตัวอากาศยาน และส่วนบนของกระโดงหาง เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนทุกสภาพการบิน

Page 3 of 4
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com