ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
พัฒนาการของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏการบินทั่วไป
หน้า1
หน้า2
หน้า3
หน้า4
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Aviation Law >> Page 4 of 4


กฎการบิน VFR ภายในและภายนอก CONTROL AIRSPACE ปฏิบัติดังนี้.-


ก. ภายในและภายนอก CONTROL AIRSPACE ที่ระยะสูงตั้งแต่ 10,000 ฟุต เหนือพื้นดิน พื้นน้ำหรือมากกว่า ทัศนวิสัย 5 ไมล์ หรือ 8 กิโลเมตร ระยะห่างจากเมฆ 1 ไมล์ หรือ 1.5 กิโลเมตร ทางระดับ และ 1,000 ฟุต หรือ 300 เมตร ทางดิ่ง

ข. ภายใน CONTROL AIRSPACE ที่ระยะสูงต่ำกว่า 10,000 ฟุต เหนือพื้นดิน พื้นน้ำ ทัศนวิสัย 5 กิโลเมตร ระยะห่างจากเมฆ 1 ไมล์ ทางระดับ และ 1,000 ฟุต หรือ 300 เมตร ในทางดิ่ง

ค. นอก CONTROL AIRSPACE ที่ระยะสูง 3,000 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล หรือ 1,000 ฟุต
เหนือภูมิประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง สูงกว่า ทัศนวิสัย 5 กิโลเมตร ไม่มีเมฆ และสามารถมองเห็นพื้นดินหรือพื้นน้ำ

ง.สำหรับเฮลิคอปเตอร์อาจได้รับอนุญาตจากหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศให้ทำการบินได้เมื่อทัศนวิสัยต่ำกว่า 1.5 กิโลเมตร แต่จะต้องบินด้วยความเร็วน้อยพอที่จะมองการจราจรอื่น และเห็นสิ่งกีดขวางได้

จ. การบิน VFR ถ้าความสูงตั้งแต่ 3,000 ฟุต จากพื้นดินหรือพ้นน้ำ หรือมากกว่าจะต้องบินตาม MAGNETIC TRACK ที่กำหนดโดยองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศดังนี


ก. ทิศทางจาก 000 – 179 องศา ระยะสูงใช้เลขคี่จำนวนพันบวกด้วย 500 ฟุต เช่น 3,500 5,500 7,500

ข. ทิศทางจาก 180 – 359 องศา ระยะสูงใช้เลขคู่จำนวนพันบวกด้วย 500 ฟุต เช่น 4,500 6,500 8,500

Page 4 of 4
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com