ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
พัฒนาการของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
เครื่องบิน AC-130 H/U
เครื่องบิน Airforces One
เครื่องบิน UAV
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 
     

Airforces Technology >> Airforce One


Airforce One

ภารกิจ
ภารกิจของเครื่องบินแบบ VC-25A ( Air Force One ) คือยานพาหนะทางอากาศ ของประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณลักษณะพิเศษ
เป็นยานพาหนะทางอากาศของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งแบบ Boeing 747-200B จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขของ 28000 และ 29000 เข้าประจำการเมื่อ 6 ก.ย.1990 -- โดยใช้ชื่อเรียกของกองทัพอากาศสหรัฐว่า VC-25A. แต่เมื่อใดที่ท่านประธานาธิบดี ขึ้นโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใด หรือเป็นอากาศยานประเภทอื่น ก็จะใช้นามเรียกขานทางวิทยุว่า "Air Force One." ในเรื่อง ความปลอดภัย Air Force One ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

ความแตกต่างหลักระหว่าง VC-25A และเครื่อง Boeing 747โดยทั่วๆไป,คือที่นอกเหนือจากจำนวนของผู้โดยสารแล้ว ก็จะเป็น ระบบอีเลคโทรนิคและวิทยุติดต่อสื่อสารที่ติดตั้ง มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งหมด 87 สายโทรศัพท์ ที่แตกต่างกันมี 28 สาย ที่มี ระบบการป้องกันการดักฟัง , การตกแต่งภายในและเครื่องประกอบในการตกแต่งอื่นๆ,มีโซฟา ให้นั่งพร้อมกับ ชุดรับแขกไว้ให้นอนเล่น ดูทีวี หรือฟังเพลง มีเครื่องบรรทุกสัมภาระในตัวของมันเอง, และมีขีดความสามารถ ในการเติมเชื้อเพลิง ในอากาศได้

ในการบริการความสะดวกให้กับประธานาธิบดี ร่วมถึง การจัดห้องนอนที่เรียกว่า state room (ซึ่งประกอบด้วย ห้องแต่งตัว, ห้อง อาบน้ำและห้องสุขา ) และสำนักงานของประธานาธิบดี.ห้องประชุม/ห้องอาหาร สำหรับประธานาธิบดีและครอบครัว และคณะ ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก แยกออกมา บริการแขกพิเศษ บริการผู้โดยสาร ที่รับเชิญ และเจ้าหน้าที่ระดับสูง เสนาธิการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขาฯ ตลอดจนสื่อมวลชน มีห้องอาหาร 2 ห้องสามารถรองรับแขกได้ถึง 100 ที่นั่ง มีห้องสุขา 6 ห้อง และมี่ห้องปฐมพยาบาล ด้วย

สำหรับนักบินและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ทำการบินให้กับประธานาธิบดี จัดมาจาก Air Mobility Command's 89th Airlift Wing, St. Andrews Air Force Base, Maryland,โรงเก็บเครื่องบินที่ 19 อยู่ประมาณ 16 กิโลเมตร จากธรรมเนียบขาว สำหรับนักบิน ถ้าจะได้เป็นนักบินของ Air Force One จะต้องมีเวลาบินมากกว่า 2000 hrs./ จะต้องมีประสบการณ์บินมาแล้วทั่วโลก ต้องไม่มีประวัติเสียแม้แต่น้อยนิด

ประวัติ
ในปี 1944 เครื่องบินแบบ C-54 "Sacred Cow" ได้ถูกนำมาเป็นพาหนะทางอากาศของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt แห่งสหรัฐอเมริกา ต่อมาในช่วงปี1947 ถึงปี 1953ี ใช้เครื่องบินแบบ DC-6 (Lift-master) นามเรียกขาน"Independence,"สำหรับท่านประธานาธิปดี Harry S. Truman และปี1953 ถึงปี 1961 สนับสนุนประธานาธิบดี Dwight D. Eisenhower ในสมัยประธานาธิบดี Kennedy ได้นำเครื่องบินแบบ VC-137 (Boeing 707) มาใช้ และใช้เรียกนาม "Air Force One" เป็นครั้งแรก ในปี 1962 เครื่อง C-137C ได้นำมาใช้เป็น Air Force One และในวันที่ 22 ก.ย. 1963 Air Force One หมายเลขหาง 26000 ได้สนับสนุนภารกิจของประธานาธิบดี Kennedy ไปยังเมือง Dallas และได้นำร่างอันไร้วิญญาณกลับมายังกรุง Washington, D.C. จากนั้น Air Force One ได้รับใช้งานในการเดินทางของ ประธานาธิบดี ประเทศสหรัฐ มาโดยตลอด และเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการเป็นประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Air Force One ก็ได้เป็นศูนย์การควบคุมทางอากาศที่ได้ใช้การออกนโยบาย ทางการเมือง และการทหาร ตลอดมา

คุณลักษณะโดยทั่วไป
ภารกิจหลัก : สนับสนุนการเดินทางอากาศให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
บริษัทผู้ผลิต : Boeing Airplane Co.
เครื่องยนต์ : General Electric CF6-80C2B1 jet engines จำนวน 4 เครื่องยนต์
แรงขับ : 56,700 ปอนด์, ต่อ 1 เครื่องยนต์
ความยาว : 231 ฟุต, 10 นิ้ว (70.7 เมตร)
ความสูง : 63 ฟุต, 5 นิ้ว (19.3 เมตร)
ความกว้างปีก : 195 ฟุต, 8 นิ้ว (59.6 เมตร)
ความเร็ว : 630 ไมล์ต่อชั่วโมง (Mach 0.92)
เพดานบิน : 45,100 ฟุต (13,746 เมตร)
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด : 833,000 ปอนด์ (374,850 กิโลกรัม)
พิสัยบิน : 7,800 ไมล์บก (6,800 ไมล์ทะเล) (12,550 กิโลเมตร)
เจ้าหน้าที่ : 26 (ความจุ ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่: 102)

อากาศยานที่เคยใช้เป็น Air Force One
Douglas VC-54C "Sacred Cow"
Douglas VC-118 "Independence"
Lockheed VC-121E "Columbine III"
Bell UH-13J "Sioux"
Boeing VC-137C SAM 26000
Beech VC-6A
Aero Commander U-4B
North American T-39A "Sabre Liner"
Lockheed VC-140B "Jetstar"


VC-25A ( Air Force One )
 

เครื่อง C-137C Air Force One หมายเลข  26000 ปลดประจำการเมื่อปี 1998, และได้จอดแสดงให้ผู้คนเข้าชม ที่ U.S. Air Force Museum, Wright-Patterson AFB, Ohio.
เครื่อง C-137C Air Force One หมายเลข 26000 ปลดประจำการเมื่อปี 1998, และได้จอดแสดงให้ผู้คนเข้าชม ที่ U.S. Air Force Museum, Wright-Patterson AFB, Ohio.

 


Douglas VC-118 "Independence"

 


Lockheed VC-121E "Columbine III"

 


Lockheed VC-140B "Jetstar"

 


VC-25A ( Air Force One )

 


VC-25A ( Air Force One )

 


VC-25A ( Air Force One )

 


VC-25A ( Air Force One )

 

End Airforce One
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com