ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์เฉพาะ สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 
     

Pilot Glossary >> J

JAMMING -- JOINT USE RESTRICTED AREA

JAMMING- Electronic or mechanical interference which may disrupt the display of aircraft on radar or the transmission / reception of radio communications / navigation.

JET BLAST- Jet engine exhaust (thrust stream turbulence).
(See WAKE TURBULENCE.)

JET ROUTE- A route designed to serve aircraft operations from 18,000 feet MSL up to and including flight level 450. The routes are referred to as "J" routes with numbering to identify the designated route; e.g., J105.
(See Class A AIRSPACE.)
(Refer to FAR Part 71.)

JET STREAM- A migrating stream of high-speed winds present at high altitudes.

JETTISONING OF EXTERNAL STORES- Airborne release of external stores; e.g., tiptanks, ordnance.
(See FUEL DUMPING.)
(Refer to FAR Part 91.)

JOINT USE RESTRICTED AREA- (See RESTRICTED AREA.)
End Pilot Glossary >> J
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ