ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์เฉพาะ สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 
     

Pilot Glossary >> K

KNOWN TRAFFIC -- KNOWN TRAFFIC

KNOWN TRAFFIC- With respect to ATC clearances, means aircraft whose altitude, position, and intentions are known to ATC.

 

 

 

 


End Pilot Glossary >> K
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ