ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์เฉพาะ สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 
     

Pilot Glossary >> Q

QUEUING -- QUOTA FLOW CONTROL

QUEUING- (See STAGING/QUEUING.)

QNE- The barometric pressure used for the standard altimeter setting (29.92 inches Hg.).

QNH- The barometric pressure as reported by a particular station.

QUADRANT- A quarter part of a circle, centered on a NAVAID, oriented clockwise from magnetic north as follows: NE quadrant 000-089, SE quadrant 090-179, SW quadrant 180-269, NW quadrant 270-359.

QUICK LOOK- A feature of NAS Stage A and ARTS which provides the controller the capability to display full data blocks of tracked aircraft from other control positions.

QUOTA FLOW CONTROL- A flow control procedure by which the Central Flow Control Function (CFCF) restricts traffic to the ARTC Center area having an impacted airport, thereby avoiding sector/area saturation.
(See AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM COMMAND CENTER.)
(Refer to AIRPORT/FACILITY DIRECTORY.)

End Pilot Glossary >> Q
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ