ติดต่อผู้ทำเวบ
 
Update 12/04/2003
 
 
การพัฒนาของเครื่องบิน
เรียนการบินพื้นฐาน
บทนำ
พื้นฐานของเครื่องบิน
สภาพแวดล้อมในการบิน
สนามบิน
ความปลอดภัย
การแบ่งพื้นที่ในอากาศ
การสื่อสาร
เครื่องมือบอกตำแหน่งเครื่องบิน
ระบบต่างๆของเครื่องบิน
สภาพอากาศ
กฏหมายการบินทั่วไป
เทคโนโลยีเครื่องบิน
ศัพท์สำหรับนักบิน
   
   
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ground School >> Fight Environment >> Radio Communications

Radio Communications

ในส่วนที่แล้ว ได้กล่าวถึง การใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดต่อระหว่าง นักบินกับ หอบังคับการบิน หรือ การหน่วยให้บริการ ทางด้านการบิน ดังนั้นในส่วนนี้ เราจะได้ทราบถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร และขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนคำพูดหรือ ตัวเลข ที่เราจะต้องออกเสียง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร

อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสื่อสาร ในย่าน VHF อุปกรณ์ ที่ใช้ทั่วไป ในการติดต่อสื่อสาร ของ เครื่องบินนั้น จะเป็นวิทยุสื่อสาร สองทาง ที่อยู่ในย่านความถี่ ที่เรียกว่า Very High Frequency (VHF) โดยจะใช้ย่านความถี่ อยู่ระหว่าง 118.00 MegaHertz (MHz) ถึง 135.975 MegaHertz (MHz) การใช้งานความถี่ ที่อยู่ในย่านนี้ จะมีการแบ่งความถี่ออกเป็น ช่อง ซึ่งจะสามารถแบ่ง ได้ 360 และ 720 ขึ้นอยู่กับ เครื่องวิทยุสื่อสาร เครื่องนั้นว่าผลิต ออกมาให้ สามารถ กำหนดความห่าง ของ ช่องความถี่ เป็น ขนาดเท่าไหร โดยการกำหนด ความหว่าง หรือ ช่องว่างระหว่าง ความถี่นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 50 KHz (0.05 MHz) ก็จะสามารถ มีช่อง ความถี่ ได้ 360 ช่อง เช่น 118.05, 118.10, 118.15, 118.20 เป็นต้น แต่ถ้าเครื่องวิทยุสื่อสารเครื่องนั้น สามารถกำหนด ความห่างของแต่ ละช่อง ได้ละเอียดมากขึ้น คือ ความห่างของ แต่ละช่องเป็น 25 KHz (0.025MHz) เราก็จะสามารถ แบ่ง ช่องออกเป็น 720 ช่อง เช่น 118.025, 118.050, 118.075, 118.100 เป็นต้น

ระยะการรับส่ง วิทยุสื่อสาร เนื่องการสื่อสาร ที่กระทำในย่านความถี่ VHF นี้ มีการทำงานแบบเส้นตรง (line of sight) ดังนั้น เมื่อคลื่อนวิทยุ วิ่งผ่าน สิ่งกีดขวาง ก็อาจจะทำให้มีสามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้ โดยเฉพาะ ส่วนโค้งของโลก หรือภูเขา ที่อาจจะบัง ไม่ให้คลื่อนวิทยุผ่านได้ จึงเกิด เป็นข้อจำกัดของการรับส่งขึ้นได้

ความสูงของเครื่องบิน ระยะที่สื่อสารได้(NM)
500 28
1,000 39
1,500 48
2,000 55
3,000 69
5,000 87
10,000 122
15,000 152
20,000 174

การออกเสียง ของตัวอักษรและตัวเลข ในการบินไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งในบางประเทศไม่ ได้ใช้ ภาษา อังกฤษ เป็นภาษาหลัก จึงทำให้เป็นการยาก ที่จะติดต่อสื่อสาร หรือออกเสียงเพื่อ สื่อสารกันได้ ดังนั้น ICAO (International Civil Aviation Organization) จึงได้กำหนดให้ การติดต่อสื่อสารทั้งในอากาศ และภาคพื้น ติดต่อสื่อสารกันด้วย เสียงของตัวอักษรและตัวเลขที่กำหนดไว้ (phonetic alphabet) โดย ICAO สำหรับตัวเลขนั้น ให้อ่านออกเสียง ด้วยภาษา อังกฤษ ยกเว้นเลข 9 ให้ออกเสียง ว่า นายเน่อน์ เนื่อง จาก คำว่า นาย ในภาษาเยอรมัน แปลว่า ไม่ อาจจะทำให้เกิด ความสับสน ได้เมื่อต้องบินไปยังประเทศเยอรมัน ดังนั้น ICAO จึงกำหนดให้ ออกเสียง เป็น นายเน่อ แทน

สำหรับภาษาที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารทางด้านการบินนั้น สามารถทำได้ โดยใช้ภาษาหลัก 5 ภาษา และ 1 ภาษาท้องถิ่น ดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ

2.ฝรั่งเศษ

3.เยอรมัน

4.รัสเชีย

5.จีน

ภาษาท้องถิ่น

ICAO Phonetic Alphabet A Alfa เอาฟ่า . -
B Bravo บราโว้ - . . .
C Charlie ชาลี - . - .
D Delta เดลต้า - - .
E Echo แอ็กโค่ .
F Foxtrot ฟอก็ทรอด . . - .
G Golf ก็อฟ - - .
H Hotel โฮเทล . . . .
I India อินเดีย . .
J Juliett จูเลียต . - - -
K Kilo กิโล - . -
L Lima ลิม่า . - . .
M Mike ไมค์ - -
N November โนเวมเบอร์ - .
O Oscar ออสก้า - - -
P Papa ปาป่า . - - .
Q Quebec คิวเบก - - . -
R Romeo โรมีโอ . - .
S Sierra เซียร่า . . .
T Tango แทงโก้ -
U Uniform ยูนิฟรอม . . -
V Victor วิกเตอร์ . . . -
W Whiskey วิสกี้ . - -
X X-ray เอ็กสเร - . . -
Y Yankee แยงกี้ - . - -
Z Zulu ซูลู - - . .


การใช้ตัวเลข ในการสื่อสาร Heading:
078 ................. ซีโร่ เซเว่น เอ็ท
259 ................. ทู ไฟ่ร์ นาย
Altitudes:
8,500 ................. เอ็ท ทาวซั่น ไฟ่ร์ ฮันเดรท
12,500 ................. วัน ทู ทาวซั่น ไฟ่ร์ ฮันเดรท
FL 330 ................. ไฟท์ เลเวล ทรี ทรี ซีโร่
Frequencies
121.5 ................. วัน ทู วัน พอยท์ ไฟ่ร์ หรือ
วัน ทู วัน เดซิมอล ไฟร์ หรือ
วัน ทู วัน ไฟร์
135.9 ................. วัน ทรี ไฟ่ร์ พอยท์ นายเน่อน์ หรือ
วัน ทรี ไฟ่ร์ เดซิมอล นายเน่อน์ หรือ
วัน ทรี ไฟ่ร์ นายเน่อน์
Airways:
V11 ................. วิคเตอร์ อีเลเว่น
J521 ................. จูเลียต ไฟ่ร์ ทเวนตี่ วัน
Altimeter Settings:
29.92 ................. ทู นายเน่อน์ นายเน่อน์ ทู
30.14 ................. ทรี ซีโร่ วัน โฟท์


Coordinated Universal Time เนื่องจาก ในการบินนั้น เราอาจต้องบินผ่านไปยัง พื้นที่ ต่างๆ ที่มีเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นการยาก ที่จะสื่อสารกันในเรื่องของเวลา ของพื้นที่หนึ่ง กับ เครื่องบิน ที่บิน มาจากอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นย่านเวลา ที่แตกต่างกัน จึงได้มีการกำหนดเวลา มาตรฐานขึ้นมา เรียกว่า Corrdinated Universal Time (UTC) หรือเรียกว่า Zulu Time โดยเทียบมาจาก เส้น longitude เส้นที่ 0 ซึ่งลากผ่าน เมือง Greenwich ที่ประเทศ อังกฤษ โดยประเทศไทย จะต้อง นำเวลาปัจจุบัน - 7 ชั่วโมง

การใช้งานวิทยุสื่อสาร การใช้งานวิทยุสื่อสาร นั้น จะต้องใช้คำสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบ และต้อง ใช้งาน ให้ ถูกต้อง ตามขั้นตอน ตามเวลา ที่จะต้องใช้ และให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เพราะการใช้งานวิทยุสื่อสารนั้น ช่วยให้เรามีความปลอดภัย มากขึ้น เนื่อง จากเราสามารถรับ ฟังผู้ที่พูด หรือ คนอื่นสามารถได้ยินเราพูด เมื่ออยู่ที่ ความถี่เดียวกันกับเรา ดังนั้น ก่อนที่จะกด ไมล์พูดนั้น ก็ต้องฟังก่อนว่าไม่มี คนอื่น ใช้ความถี่ อยู่จึงค่อย กดไมล์ แล้วพูดออกไป ในขณะที่เราพูดอยู่นั้น ก็จะมีคนอื่นๆ ในความถี่เดียวกัน ฟังอยู่ ก็จะทราบว่า เรากำลังทำอะไร อยู่ที่ไหน จะทำอะไร เขาก็จะระวัง ไม่เข้าไปยังจุดที่จะทำให้เกิดอัตราย เพื่อความปลอยภัย

ขั้นตอนการ ปฏิบัติในการใช้วิทยุสื่อสาร ตามปกติแล้ว ในการติดต่อสื่อสาร จะต้องมีการเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า Initial contact สำหรับ ขั้นตอนนี้จะใช้ในการเริ่มติดต่อครั้งแรก กับ ATC โดยการติดต่อนั้น จะต้องแจ้งชนิดของ เครื่อง อยู่ที่ใหน ชื่อเรียกขาน ของเครื่องทุกตัว และต้องหยุดรอให้ ATC ตอบกลับมาเราจึง จะสามารถ สื่อสารต่อได้ เช่น ในประเทศไทยนั้น ชื่อเรียกขานจะขึ้นต้นด้วย HS-XXX แล้วตามด้วย ตัวอักษร อีกสามตัว ดังนี้ HS-AKR และเราต้องการติดต่อกับ ATC ของ สนามบิน สมมุติว่าชื่อ "Bangkok Tower" เราเริ่มด้วย "Bangkok Tower, Cessna 150, Parking area, HS-AKR" แล้วรอให้ Bangkok Tower ตอบกลับเรามา เราจึงจะสามารถ สื่อสารต่อได้ ขั้นตอนนี้เรียกว่า Initial contact เมื่อ ATC ได้ยินเราเรียกก็ จะมองมายังตำแหน่งที่เราแจ้งไป ว่า ที่ เครื่องเรา (Cessna 150) นั้น จอดอยู่ มีปัญหา หรือไม่ เช่น มีรถกำลังวิ่ง ผ่าน หรือ มีคนเดินอยู่ ในบริเวณที่จะเกิดอัตรายหรือไม่

ในกรณีที่ การติดต่อ แล้วได้ยินไม่ชัดเจนเรา สามารถ ให้ทวน คำพูดได้ด้วยการใช้คำว่า "Say again" หรือ หากคู่สนทนา พูดเราไป "Speak slower" ได้ คำว่า "Over" นั้นเราจะใช้ในกรณี ที่เราจะรอให้ คู่สนทนา ตอบเรา หมายถึง เมื่อเรา พูดออกไปแล้ว ลงท้ายด้วย "Over" หมายถึง ให้ตอบมาด้วย รอฟังอยู่ ในบางครั้ง ATC หรือ เราก็ตาม ไม่สามารถให้คำตอบ หรือ ไม่ว่างที่จะตอบ ในขณะนั้น และจะเรียกไปเมื่อพร้อม เราจะใช้คำว่า "Stand by" คำว่า "Negative" หมายถึง การตอบว่า ไม่ ซึ่งตรงข้ามกับ คำว่า "Roger" เป็นคำตอบรับ, หรือ รับทราบ, ถูกต้อง คำว่า "Handoff" เป็นคำที่ ATC ใช้ในการส่งต่อ การติดต่อระหว่างเราให้ผู้อื่น เช่น เมื่อเรา อยู่ที่พื้น กำลังจะข้ามเส้น Hold line เข้าไปยัง Runway ซึ่งถือว่า สุดเขต ความดูแลของ Ground Control และจะต้องเป็นหน้าที่ความดูแล ของ Tower ที่ตรงนี้ ground จะทำการ handoff เรา เพื่อส่งต่อให้กับ tower เป็นต้น

ตัวอย่าง ขั้นตอนในการสื่อสาร

Before Start

Pilot:Bangkok Ground, Cessna 150, Parking area, HS-AKR (Good Morning)

GRD:HS-AKR (Good Morning) Go Ahead

Pilot:HS-AKR Parking area 1 Request Start Up

GRD:HS-AKR Start Up Approve Runway 36, Wind 010, 5 Knots, QNH 3005

Pilot:Start Up Approve Runway 36, QNH 3005 HS-AKR


TAXI

Pilot:Bangkok Ground, HS-AKR Request Taxi

GRD:HS-AKR Clear Taxi to Holdiing Point Runway 36

Pilot:Clear Taxi to Holding Point R/W 36 HS-AKR


AT HOLDING POINT R/W 36

Pilot:Bangkok Ground, HS-AKR Request Change Contact Tower

GRD:HS-AKR Contact Tower 118.10

Pilot:Contact Tower 118.10 HS-AKR (Good Day)

Pilot:Bangkok Tower, HS-AKR Holding Point R/W 36 Request Line Up

TWR:HS-AKR Clear Line Up R/W 36 or Clear Takeoff R/W 36

Pilot:Clear Line Up R/W 36 HS-AKR or Cleaar Takeoff R/W 36 HS-AKR


ON THE RUNWAY

Pilot:Bangkok TWR, HS-AKR Ready for takeoff

TWR:HS-AKR Clear Take off R/W 36 Wind 010, 5 Knots After Air Borne Left Turn Out to Area 1 Maintain .... Feet.

Pilot:Clear T/O R/W 36 AFT Lt Out to Area 1 Maintain .... Feet HS-AKR


WHEN REACHING DESIRE ALTITUDE

Pilot:BKK TWR, HS-AKR Maintain ..... Feet

TWR:BKK TWR Roger


WHEN LEAVE FROM TRAINING AREA

Pilot:BKK TWR, HS-AKR Leaving Area 1 Request Landing Instruction

TWR:HS-AKR R/W 36 Wind 030, 10 Knots QNH 3010 Report Left Down Wind R/W 36

Pilot:R/W 36, QNH 3010 Report LF D/W HS-AKR


LANDDING

TWR:HS-AKR When Vacated Contact GRD 121.90

Pilot:Contact GRD When Vacated 121.90 HS-AKR


WHEN VACATED THE R/W

Pilot:BKK GRD HS-AKR R/W Vacated Request Taxi Back

GRD:HS-AKR Taxi Back Approve

Pilot:Taxi Back Approve HS-AKR

End Radio Communications
 

 

   
 
 
ติดต่อผู้ทำเวบ
Make your own free website on Tripod.com